Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Projecten

Zorg voor schone lucht

Lab Toekomstige Generaties Nederland

Het gaat niet goed met kinderen en kinderrechten in relatie tot schone lucht in Nederland. Dat heeft het Verenigde Naties Kinderrechten comité al duidelijk uiteengezet in 2022. Maar Lees meer...

Tandartsenbrigades Honduras

Cadena de Amor Honduras

Er is een tandartsbrigade in Honduras. Er zijn daar in de plaats Guinope 349 kinderen behandeld en er is een door Heart for Hope gebouwd huis met meubelen opgeleverd Lees meer...

Tuinbouwonderwijs voor vrouwen in Haiti

Stichting Wilde Ganzen Nederland

Gezien de algemene situatie van Haïti behoort het merendeel van de bevolking feitelijk in de agrosector te werken om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Een groot Lees meer...

Kids at Play - Sri Lanka

Stichting Kids at Play Nederland

De economische crisis in Sri Lanka heeft gezorgd dat de kosten voor stroom 650% hoger liggen dan 2 jaar geleden. Hierdoor kan dit noodlijdende weeshuis in Kandy (centraal Lees meer...

Herdruk ‘Ik ga naar papa’

Exodus Nederland (ism Expertisecentrum K I N D, ouder en detentie) Nederland

Het Boekje “Ik ga naar papa, over ouders in de gevangenis” is sinds het verschijnen veelvuldig gebruikt. Door vrijwilligers, betrokkenen en professionals. Gebleken is dat de aandacht voor Lees meer...

Vergroening speeltuin Stadsveld Enschede

Stichting Enschedese Speeltuinen speeltuin Stadsveld Nederland

De speeltuin in Stadsveld ligt midden in een buurt in Enschede met veel sociale woningbouw. Kans ongelijkheid ligt hier op de loer en slaat harder toe dan op Lees meer...

Een papieren hart onder de riem

Stichting van het Kind Nederland

In Nederland leven zo’n 50.000 kinderen wegens omstandigheden niet thuis. Stichting van het Kind zet zich in voor kinderen binnen de jeugdzorg. Door de projecten van Stichting van Lees meer...

Schoolbus in Guinee

Stichting Het Alfabet Guinee

Stichting Het Alfabet helpt kinderen in Guinee. Een van de projecten waaraan ondersteuning wordt geboden is “Le Dauphin”; de oprichting van een scholengemeenschap in Féréfou, een buitenwijk van Lees meer...

Child Support Project Mikumi (Tanzania)

Stichting Vrienden van Mikumi Tanzania

Sinds 2002 ondersteunt de Stichting Vrienden van Mikumi door middel van het Mikumi Child Support Project de opleiding van zo’n 240 kinderen van arme werknemers van het St. Lees meer...

Tandartsbrigades Honduras 2020

Cadena de Amor/ Heart for Hope Honduras

Al jaren helpt Stichting Cadena de Amor kinderen van de arme bevolking in Honduras door het mogelijk maken van tandheelkundige zorg. Dit geschiedt door middel van de inzet Lees meer...

Schoon drinkwater in Malawi

Stichting H.E.L.P. Malawi (via de Wilde Ganzen en Louisa Stichting)) Malawi

Op initiatief van Stichting H.E.L.P. Malawi en in samenwerking met Stichting Wilde Ganzen is het project Malawi gelanceerd. Het betreft het realiseren van een duurzame watervoorziening en een Lees meer...

Waterput bouwen

Stichting Kenia scholingsproject Kenia

In 2010 heeft de Louisa Stichting geholpen om een scholingsproject in Kenia te realiseren. Door aanhoudende droogte is inmiddels de drinkwater voorziening voor de kinderen van het scholingsproject Lees meer...

Ontmoetingen met helden

Stichting MIJN HELD Nederland

Stichting MIJN HELD organiseert ontmoetingen voor jongeren met hun grote bekende of onbekende held. Het betreft veelal kinderen die opgroeien in armoede, jonge mantelzorgers, of kinderen die niet Lees meer...

Project Restauratie Boegleeuw

Stichting De Delft Nederland

Stichting De Delft begeleidt onder meer jongeren zonder startkwalificaties (16-18 jaar). Deze jongeren hebben een bijzondere problematiek die hen heeft gehinderd, of nog steeds hindert, bij het doorlopen Lees meer...

Opknapbeurt kraamkliniek in Haripur

Stichting EL Mundo Nepal

Tegen de noordgrens van India ligt het dorp Haripur op ongeveer 300 kilometer afstand van de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Haripur is een verzamelnaam voor zes dorpen, waarvan in Lees meer...

Grote vraag naar babystartpakketten

Stichting Babyspullen Nederland

Één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. In de grote steden is dat zelfs één op de vier kinderen. Stichting Babyspullen heeft tot doel Lees meer...

Lift kinderhuis Marrakech

Stichting Vrienden van het kinderhuis ‘Crèche de l’Espoir’ Marrakech Marokko

De Crèche de l’Espoir in Marrakech (Marokko) zorgt al 14 jaar voor de opvang en verzorging van verlate, gehandicapte en achtergestelde/verwaarloosde kinderen. Per jaar vinden gemiddeld 140 baby’s Lees meer...

Ondersteuning scholengemeenschap

AGDI met Flor Ayuda (als intermediair) Guatemala

In de jaren 2016 en 2017 is het aantal leerlingen van de scholengemeenschap AGDI te Micoj in Guatemala sterk gegroeid, zodat een behoefte bestaat aan meer meubilair. Daarnaast Lees meer...

Aandacht voor kindermishandeling in Nederland

Stichting NO KIDDING Nederland

In Nederland worden jaarlijks 32.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd, misbruikt of zijn getuige van huiselijk geweld. De meeste kinderen (86%) ontvangen geen hulp. De Stichting NO KIDDING richt hier Lees meer...

Bijlessen in Sri Lanka (regio Wellawaya)

Stichting Sampath Foundation Sri Lanka

Het onderwijssysteem in Sri Lanka maakt het volgen van bijlessen noodzakelijk om door te stromen naar goed vervolgonderwijs. Stichting Sampath steunt al geruime tijd elk jaar ongeveer 75 Lees meer...

Dental Camp in Nyamata (Rwanda)

Stichting Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) Rwanda

De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) organiseert dental camps in Rwanda. Tijdens een dental camp wordt de lokale bevolking uitgenodigd om gratis het gebit te laten controleren en Lees meer...

Weeshuis Sunshine House

Stichting Sunshine House Zuid Afrika

In het Zuid-Afrikaanse Pietermaritzburg staat weeshuis Sunshine House, dat in 2003 is opgericht. Na een noodroep om hulp ondersteunt Stichting Sunshine House sinds 2008 het weeshuis met maandelijkse Lees meer...

Ghana over de IJssel

Stichting Ghana over de IJssel Ghana

Het is de bedoeling dat door dit project de drinkwatervoorziening in Ghana wordt verbeterd. Er zal een opleidingstraject worden gestart dat de mogelijkheid biedt opgeleid te worden tot Lees meer...

Regenwatertanks in Tanzania

Stichting SPOT Tanzania Nederland

Dit project van Stichting SPOT Tanzania betreft een training ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de regenwatertanks (Calabash) tanks die in Tanzania zijn gebouwd. Vanaf april 2017 zijn er Lees meer...

Pannavoetbal als hulpmiddel

Stichting van het kind Nederland

In Nederland zijn 51.000 kinderen, die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Van deze groep wonen er 27.000 in een leefgroep of gezinshuis en 24.000 kinderen in een Lees meer...

Kinderopvang op Sint Eustatius

Stichting Mega D Youth Foundation Sint Eustatius

Stichting Mega D Youth Foundation biedt naschoolse kinderopvang aan op Sint Eustatius, dat wordt bemand door diverse vrijwilligers. Er heerst armoede op het eiland en veel kinderen hebben Lees meer...

Tandartsbrigades Honduras

Cadena de Amor/ Heart for Hope Honduras

Stichting Cadena de Amor in Honduras helpt kinderen van de arme bevolking op met name het platteland. Dit project betreft de financiering van een aantal locale tandartsbridgades, die Lees meer...

Basisonderwijs in de Dominicaanse Republiek

Stichting Colour4Kids Dominicaanse Republiek

Colour4Kids biedt hulp aan kansarme kinderen in de Dominicaanse Republiek (Sosúa) door het verstrekken van de benodigde schooluniformen en leermiddelen. De kinderen krijgen niet alleen toegang tot basisonderwijs, Lees meer...

Pannakooi St. Eustatius

Stichting van het Kind Sint Eustatius

De aanschaf van een Pannakooi voor kinderen op het eiland Sint Eustatius. Dit project is een initiatief van Stichting van het Kind. Lees meer...

Stichting Babyspullen in nood

Stichting Babyspullen Nederland

In Nederland wordt 1 op de 9 kinderen in armoede geboren. Stichting Babyspullen heeft tot doel om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen Lees meer...

Dental camp Remera-Rukoma

Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) Rwanda

De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) verzorgt tandheelkundige hulp aan de plattelandsbevolking van Rwanda door het organiseren van dental camps. Tijdens een dental camp worden deelnemers uitgenodigd om Lees meer...

Kindervakantie Poolse weeshuizen

Stichting Kindervakantie Debno Nederland

Het organiseren van kindervakantie voor kinderen uit twee Poolse weeshuizen. Wij doen dit nu voor de 23e keer en willen graag doorgaan tot en met de 25e keer. Lees meer...

Educatief Tiener-Kinderopvang-centrum

Stg.Kinderopvang & Educatie Kofidjompo Suriname

Hulp bij het realiseren van een gebouw voor een Educatief Tiener-Kinderopvang-centrum te Lelydorp (Suriname). Naast het aanbieden van laagdrempelige kinderopvang voor 0 - 4 jarigen, wordt er voorzien Lees meer...

Atma Challenge

Stichting Atma Nederland Nederland

Atma Challenge voor Stichting Atma Mumbai Nederland. Atma zet zich in voor de kwaliteit van onderwijs voor kansarme kinderen en jonge volwassenen in India. Visie: kwalitatief hoogwaardig onderwijs Lees meer...