Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Herbouw Scouting Merhula in Paleistuin Soestdijk

Stichting Scouting Merhula Nederland

Op 4 september 2021 heeft een brand het clubhuis van scouting Merhula in de tuin van Paleis Soestdijk verwoest, inclusief spelmateriaal. Direct daarop volgend is begonnen met fondsenwerving voor herbouw, naast het deel dat de verzekering zal inbrengen.
Met diverse acties van leden is het beschikbare bedrag aangevuld. Echter, in de afgelopen twee jaar zijn de voorziene bouwkosten zo extreem opgelopen, een algemene tendens in Nederland, dat we niet uitkomen met de nu beschikbare middelen. We moeten echter met de bouw een aanvang maken omdat op 4 september 2024, dus over iets meer dan een jaar, de verzekeringssom vervalt.

Diverse fondsen en stichtingen hebben al gedoneerd, waaronder Stichting Educatie Kind Baarn SKE, Oranjefonds, Rabobank stimulans fonds, Marion Polak stichting, Ars Donandi, Scouting Nederland, KF Hein fonds, Stichting Boschuysen. Daarnaast hebben lokale verenigingen en bedrijven bijgedragen deels in natura.

Zowel de stichting als de groepsvereniging Merhula hebben als doel jongeren van 4 tot 18 jaar, al dan niet uit sociaal achtergestelde omstandigheden of met een beperking, op een spelende wijze met behulp van het scouting spel te stimuleren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, zodat hun kansen in de maatschappij op langere termijn worden vergroot. Hierbij heeft de stichting een faciliterende rol als beheerder van het gebouw en grootmateriaal.

Het zal u mogelijk bekend zijn dat de oprichter van scouting een directe link met de vrijmetselarij had, en dat is te zien in de filosofie achter het scouting spel: respect voor jezelf, respect voor de ander, respect voor de natuur, gerepresenteerd door de drie vingers die scouts opsteken bij het vlag saluut.

Herbouw Scouting Merhula in Paleistuin Soestdijk