Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Disclaimer

Informatie

Op deze website staat algemene informatie over de activiteiten van de Louisa Stichting en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een donatie van de Louisa Stichting. Hoewel de Louisa Stichting de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de Louisa Stichting er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is.

Aansprakelijkheid

De Louisa Stichting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van, dan wel het vertrouwen op, de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van de Louisa Stichting sprake is van opzet of grove nalatigheid. Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een donatie van de Louisa Stichting met een beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen omtrent het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het bestuur van de Louisa Stichting.

Eigendomsrechten

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van de Louisa Stichting en van derden. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Louisa Stichting (onderdelen van de website) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.