Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Financiële informatie

Met haar financiële doelstellingen kan de Louisa Stichting op zeer lange termijn ervoor zorgdragen dat kinderen in kommervolle omstandigheden een beroep kunnen doen op de financiële middelen van de Louisa Stichting.

De Louisa Stichting streeft ernaar om transparant te zijn over haar financiële huishouding.

Vermogensdoelstelling

De doelstelling is om het in 2004 beschikbaar gekomen vermogen in stand te houden, gecorrigeerd met de inflatiecorrectie.

Rendementsdoelstelling

Naast deze vermogensdoelstelling streeft het College van Regenten een rendementsdoelstelling van gemiddeld 3-5% per jaar na.

Beheer

Het beheer van het aandelen portfolio van de Louisa Stichting wordt uitgevoerd door de ING Bank. Het College van Regenten is zelfstandig bevoegd om de juiste beheersmaatregelen te nemen om het vermogen van de Louisa Stichting in stand te houden.

Downloads