Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Mental Health programma Oekraïense jeugd in Utrecht

Vital'nya Nederland

De missie van stichting Vital’nya is het bijdragen aan het welzijn van vluchtelingen uit Oekraïne en hun verbinding met de Nederlandse samenleving, en van belang zijn voor mensen die hierbij betrokken zijn; Utrechters én Oekraïners, tijdens én na de oorlog. Wij zijn het Nederlands-Oekraïense kloppend hart van Utrecht. Vital’nya betekent ‘huiskamer’ in het Oekraïens. In en vanuit deze huiskamer worden activiteiten georganiseerd die welzijn, eigenwaarde, mentale gezondheid, gevoel van veiligheid én de verbinding met Utrecht bevorderen. “A home away from home.” Doel van het project is ondersteuning creëren voor Oekraïense kinderen en tieners en hen helpen in het verbindingsproces met de Nederlandse samenleving.
Dit programmavoorstel is gebaseerd op ervaring, inspiratie en behoeften die voortkomen uit een mentale steungroep voor Oekraïense ontheemden die al ruim een jaar bestaat (Vital’nya programma voor geestelijke gezondheidszorg). Deze groep komt wekelijks bij elkaar en heeft alle fases doorlopen van ervaringen samen – van de reactie op acute stress tot het stadium van re-integratie (herstel van leven) en hun wens om nu voor kinderen en tieners te zorgen, wat inspireerde om dit voorstel voor kinderen en tieners te creëren. Afgelopen oktober en november hebben we het programma getest in een pilotproject.
Een van de culturele kenmerken van Oekraïners is vertrouwen. Dat hebben we de afgelopen 12 maanden gecreëerd in de Vital’nya-gemeenschap. De Oekraïners zullen dit programma vertrouwen en het gevoel hebben dat het van hen is. Het idee van het programma is om te helpen en te ondersteunen, om ondanks het trauma de kindertijd voort te zetten. Dit komt ten goede aan Oekraïners en aan de stad Utrecht. Mentaal fit zijn komt de samenleving en echte verbinding ten goede.
We willen activiteiten creëren waar kinderen en tieners bij kunnen zijn, activiteiten die een doel nastreven werken met emoties, de manifestatie en vrijlating ervan en/of activiteiten die helpen verbinding te creëren en begrip van de lokale cultuur en tradities.

1. sport;
2. steungroep met een psycholoog voor tieners;
3. steungroep voor ouders met een psycholoog;
4. evenementen met excursies die helpen de cultuur en geschiedenis van Nederland te leren kennen; 5. evenementen waarvoor kinderen, tieners uit Utrecht en hun ouders worden uitgenodigd;
6. evenementen waar de uitwisseling van cultuur en tradities zal plaatsvinden, wat zal helpen een gevoel te creëren van behoren tot de lokale cultuur en tradities.

Dit project:
● Is voor kinderen die niet in de beste omstandigheden leven, in “twee werelden” leven en niet weten hoe lang ze hier zullen zijn;
● Is a-politiek, kerkelijk onpartijdig en staat open voor alle kinderen en tieners (ook die op dit moment niet aanwezig zijn bij Vital’nya-activiteiten);
● Streeft naar het wegnemen van barrières door mensen uit Oekraïne actief in contact te brengen met hun leeftijdsgenoten in Utrecht met als doel wederzijds begrip, tolerantie en broederschap;
● Draagt bij aan het creëren van competenties om later als volwassene zelfstandig te kunnen functioneren;
● Wordt financieel ondersteund door Loge Ultrajectina;
● Is een activiteit van stichting Vital’nya die gebaseerd is op principes van menselijkheid en solidariteit met ontheemden uit Oekraïne.

Een uitgebreider projectplan is beschikbaar en meer info over de stichting is te vinden op https://vitalnya.nl/