Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Zorg voor schone lucht

Lab Toekomstige Generaties Nederland

Het gaat niet goed met kinderen en kinderrechten in relatie tot schone lucht in Nederland. Dat heeft het Verenigde Naties Kinderrechten comité al duidelijk uiteengezet in 2022. Maar de overheid stapt maar niet in. Niet vanuit kinderrechten en de gezondheid van hen en toekomstige generaties. Op een aantal grote dossiers vindt structureel geen toetsing vanuit kinderrechten plaats. Een kinderen zijn daarvan de dupe. Lopen blijvend letsel en gezondheidsschade op. Het Longfonds en Lab Toekomstige Generaties willen met o.a. Prof.
Tessa Roseboom (UvA early child life development) en een aantal andere partners, goed in kaart brengen hoe het zit en wat de overheid zou moeten doen. Vanuit kinderrechten.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar en ongeborenen lopen al in de buik permanente (hersen)schade op door luchtvervuiling met alle gevolgen van dien voor de rest van hun leven en hun toekomstige generaties. Begin 2022 uitte het VN Kinderrechtencomité zorgen over onze luchtkwaliteit en het feit dat Nederland het hoogste aantal kinderen met astma door luchtvervuiling heeft in Europa.

Het Lab Toekomstige Generaties was bij dit VN Mensenrechtenexamen betrokken en schreef met 15 andere NGOs een prangend rapport. Dat leidde tot genoemde aanbevelingen. Het rapport viel zo op dat Dr. David Boyd, Verenigde Naties’ Speciale Gezant op Mensenrechten en het Milieu, Nederland via Twitter een tik op de vingers gaf. Hij noemde begin dit jaar onze ernstig vervuilde lucht en merkt op dat Nederland meerdere gebieden kent waar de winst van bedrijven voorrang heeft boven mensenrechten en het milieu.