Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Herdruk ‘Ik ga naar papa’

Exodus Nederland (ism Expertisecentrum K I N D, ouder en detentie) Nederland

Het Boekje “Ik ga naar papa, over ouders in de gevangenis” is sinds het verschijnen veelvuldig gebruikt. Door vrijwilligers, betrokkenen en professionals. Gebleken is dat de aandacht voor de relatie van een ouder in detentie met diens kind(eren) een beschermende factor is voor het welzijn van het kind (en de ouder zelf). Aandacht hiervoor draagt bij aan normalisering van het gesprek over dit onderwerp.

Literatuur, onderzoek en de praktijk wijzen uit dat het gesprek met kinderen over de detentie van diens ouder positief bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van betrokken kinderen. De uitgave is een wezenlijk onderdeel van herstel, door het behoud en/of verbeteren van de ouder-kind relatie. Inmiddels is de uitgave aan actualisatie toe.

Er is sinds 2012 (laatste uitgave) veel veranderd. In herschrijven en aanvullen van de bestaande tekst is het van belang een update van het actuele aanbod voor de kinderen te geven en aanvullend een handleiding te geven voor de “kind-focus”, zodoende het belang van aandacht en begeleiding nadrukkelijk te belichten, waarbij de participatie van kinderen(klankbordgroep) van gedetineerden van groot belang is.

Daarnaast streven we naar het inrichten van een digitale versie/aanvulling/instructie, omdat die ons in staat zal stellen sneller veranderingen door te voeren en in te spelen op de vraag van gebruikers.

Herdruk ‘Ik ga naar papa’