Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Criteria

De sympathie en waardering van de Louisa Stichting gaat vooral uit naar kleinschalige projecten. Voldoet uw aanvraag aan de onderstaande criteria en beperkingen?

Criteria

De Louisa Stichting stelt verder de volgende eisen:

 • de aanvraag moet worden ondersteund door een Nederlandse Loge van Vrijmetselaren;
 • de aanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon;
 • het project is bedoeld voor kinderen die zich niet in voldoende mate kunnen beroepen op de Kinderrechtenchecklist, of anderszins in kommervolle omstandigheden verkeren;
 • de opzet van het project moet a-politiek, kerkelijk neutraal zijn en toegankelijk voor kinderen van alle gezindten;
 • het project moet gericht zijn op het wegnemen van wat mensen van elkaar scheidt en het bereiken;
 • van een broederschap van mensen vanuit de beginselen der humaniteit en tolerantie;
 • de steun moet gericht zijn op het later beter in staat te zijn als volwassene zelfstandig te functioneren;
 • een financiële bijdrage van de loge strekt tot aanbeveling.

Beperkingen

De Louisa Stichting geeft geen steun aan:

 • projectaanvragen die niet worden ondersteund door een (Nederlandse) Loge van Vrijmetselaren;
 • instellingen, organisaties en projecten die zich niet primair richten op kinderen;
 • instellingen, organisaties en projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren, of al afgerond zijn;
 • organisaties die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten en/of overheadkosten;
 • organisaties die een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
 • organisaties die naar oordeel van het Bestuur van de Louisa Stichting over voldoende eigen vermogen beschikken om het project zelf te kunnen financieren.

Naamsvermelding

Het Bestuur stelt het op prijs als er na toekenning van een bijdrage voor een project op zaken zoals o.a. nieuwsbrieven en jaarverslagen vermeld wordt dat de organisatie wordt gesteund door de Louisa Stichting, onderdeel van de Orde van Vrijmetselaren. Op uw (project)website zien wij graag een link naar https://www.louisastichting.nl.

Bindend oordeel

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van de Louisa Stichting bindend bij het al dan niet toekennen van financiële steun voor een project.