Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Project Restauratie Boegleeuw

Stichting De Delft Nederland

Stichting De Delft begeleidt onder meer jongeren zonder startkwalificaties (16-18 jaar). Deze jongeren hebben een bijzondere problematiek die hen heeft gehinderd, of nog steeds hindert, bij het doorlopen van een normale schoolcarrière. Dit is een problematiek die overigens niet altijd bij het individu ligt, maar eerder bij de gezinssituatie. Denk daarbij aan verslaving, detentie, geweld en/of verwaarlozing. Binnen de begeleiding die door Stichting De Delft wordt geboden is het voornemen om deze jongeren het groot onderhoud te laten uitvoeren aan het boegbeeld van een schip, die de stichting in aanbouw heeft. Het betreft een replica van het beroemde 18e-eeuws schip “De Delft”. De jongeren worden bij deze restauratie begeleid door een professional en door oudere vrijwilligers. Deze jongeren zonder startkwalificatie zijn zonder uitzondering kwetsbare jongeren met een laag zelfbeeld en dreigen buiten de maatschappij te vallen. Met dit project “Restauratie Boegleeuw” wil Stichting De Delft een omgeving bieden waarbinnen deze jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Op deze manier kunnen zij zich verbeteren en kwaliteiten ontwikkelen die hen in staat zal stellen een duidelijke studiekeuze te maken of wellicht ook in een goed stagetraject te kunnen worden ondergebracht.

Project Restauratie Boegleeuw