Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Pannavoetbal als hulpmiddel

Stichting van het kind Nederland

In Nederland zijn 51.000 kinderen, die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Van deze groep wonen er 27.000 in een leefgroep of gezinshuis en 24.000 kinderen in een pleeggezin. Deze kinderen zijn mishandeld, verwaarloosd of verlaten, of kunnen door gedragsproblematiek niet meer thuis wonen. Veel kinderen lopen achter in hun ontwikkeling en hebben een leerachterstand en missen een sociaal netwerk. Sport blijkt een probaat bindmiddel en biedt een platform voor kinderen om te werken aan sociale vaardigheden. Pannavoetbal, een bijzondere vorm van straatvoetbal, is voor deze kinderen erg aantrekkelijk. Het wordt beoefend in pannakooien, een veldje dat is afgeschermd met een cirkelvormig hekwerk. Jeugdinstellingen ontbreekt het echter aan voldoende financiële middelen om sportvoorzieningen aan te leggen. De Louisa Stichting heeft in samenwerking met Stichting van het Kind geholpen om 4 pannakooien te realiseren bij jeugdinstellingen in de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Limburg.

Pannavoetbal als hulpmiddel