Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Kinderopvang op Sint Eustatius

Stichting Mega D Youth Foundation Sint Eustatius

Stichting Mega D Youth Foundation biedt naschoolse kinderopvang aan op Sint Eustatius, dat wordt bemand door diverse vrijwilligers. Er heerst armoede op het eiland en veel kinderen hebben problemen met obesitas en diabetes. Vaak komen de kinderen naar school zonder gegeten te hebben. Op straat is de kans erg groot dat de kinderen in aanraking komen met drugs en criminaliteit. De animo van ouders om hun kind hier tijdelijk onder te brengen is dan ook groot. In de kinderopvang worden kinderen begeleid bij het maken van huiswerk en bovendien worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals o.a. muziek, dans en computerlessen. Het voornemen is dat de kinderen van Sint Eustatius daardoor worden voorbereid op een betere toekomst. De kinderopvang herbergt dagelijks inmiddels ruim 50 kinderen. De stichting ontvangt haar middelen o.a. door een bijdrage te vragen van de ouders. Nu zo’n twintig gezinnen de ouderbijdrage niet meer kunnen opbrengen, dreigen de kinderen op straat terecht te komen. Door de ouderbijdrage voor deze kinderen te financieren wordt dit voorkomen.

Kinderopvang op Sint Eustatius