Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Ghana over de IJssel

Stichting Ghana over de IJssel Ghana

Het is de bedoeling dat door dit project de drinkwatervoorziening in Ghana wordt verbeterd. Er zal een opleidingstraject worden gestart dat de mogelijkheid biedt opgeleid te worden tot metselaar. Hierdoor zal de locale bevolking in staat zijn om zelf watertanks te vervaardigen tegen een betaalbare prijs en zullen gezinnen het hele jaar de beschikking kunnen krijgen over schoon drinkwater.