Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Bijlessen in Sri Lanka (regio Wellawaya)

Stichting Sampath Foundation Sri Lanka

Het onderwijssysteem in Sri Lanka maakt het volgen van bijlessen noodzakelijk om door te stromen naar goed vervolgonderwijs. Stichting Sampath steunt al geruime tijd elk jaar ongeveer 75 studenten uit Sri Lanka (regio Wellawaya, zuid-oost Sri Lanka) met een maandelijkse financiële bijdrage van € 15 voor bijlessen. Dat wordt verzorgd voor de O level (groepen 10 en 11, leeftijd 15-16 jaar) als de A level (groepen 12 en 13, 17-18 jaar)). De betere O level studenten (lees met de beste punten) worden toegelaten op A level en de beste A level studenten krijgen de betere banen of worden toegelaten tot hoger onderwijs. Inmiddels zijn er 15 studenten doorgestroomd naar de universiteit. De bijlessen kosten ongeveer € 15 per maand. Arme ouders in de regio Wellawaya kunnen dit niet betalen, omdat zij onder de armoedegrens leven. Voor deze gezinnen zijn bijlessen dus niet haalbaar en de achterstand van deze kinderen wordt dus alleen maar groter. Het voornemen bestaat derhalve om met de hulp van Stichting Wilde Ganzen en Louisa Stichting en in samenwerking met Stichting Arthacharya een project te lanceren voor de ontwikkeling van een schoolgebouw met 3 lokalen achter het Community Centre in Wellawaya. De bedoeling is om in het schoolgebouw groepslessen te organiseren waarin aandacht kan worden besteed aan populaire onderwerpen zoals Engels, wiskunde, algemene wetenschappen en geschiedenis. De lessen in het nieuwe gebouw zullen worden aangeboden tegen een prijs, die ook voor arme gezinnen betaalbaar is. Het totale aantal studenten, dat ervoor in aanmerking zou kunnen komen bedraagt 200.