Helpt kinderen in kommervolle omstandigheden
menu

Aandacht voor kindermishandeling in Nederland

Stichting NO KIDDING Nederland

In Nederland worden jaarlijks 32.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd, misbruikt of zijn getuige van huiselijk geweld. De meeste kinderen (86%) ontvangen geen hulp. De Stichting NO KIDDING richt hier de aandacht op en maakt daarbij gebruik van vrijwilligers, die na een gedegen training ambassadeur kunnen worden. Het doel is om in 2020 een landelijke dekking te hebben van 300 ambassadeurs. Door het geven van workshops wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van deze schrijnende situatie. Stichting No KIDDING heeft het voornemen om een aantal projecten te lanceren gericht op PR en communicatie, op werving en opleiding van vrijwilligers, en op de organisatie van diverse workshops en congressen.

Aandacht voor kindermishandeling in Nederland